13 nájdených
Názov knihy Autor Rok vydania Vydavateľstvo žáner počet strán cena poškodenie
1000 poučení zo spisovnej slovenčiny Autori 1974 SPN škola 320 Navrhnite A
43.Školská literatúra,Pedagogika,Skriptá, škola
Diktáty a pravopisné cvičenia 6-9 roč. ZŠ. Autori 1971 SPN škola 224 Navrhnite A
Hudobná výchova 1,2 roč. ĽŠU. Pavlovská O. 1966 ŠHV škola 222 Navrhnite A
Hudobná výchova 3 roč. ZŠ. Autori 1978 SPN škola 88 Navrhnite A
Hudobná výchova 3,4 roč. ĽŠU. Pavlovská O. 1963 ŠHV škola 162 Navrhnite A
Metodická príručka hudobnej výchovy 1,2 roč.ZŠ. Kantor Š. 1972 SPN škola 88 Navrhnite A
Metodický sprievodca k spevníku 5 roč. ZŠ. Autori 1965 SPN škola 56 Navrhnite A
Nebojme sa pravopisu Autori 1993 SPN škola 303 Navrhnite A
Pravidlá slovenského pravopisu Autori 1991 SAV škola 536 Navrhnite A
Prírodoveda 3 roč. ZŠ 2.časť. Autori 1978 SPN škola 96 Navrhnite A
Stredoveká literatúra:svetová,česká,slovenská Minárik J. 1977 SPN škola 336 Navrhnite A
Vlastiveda 4 roč. ZŠ. Autori 1972 SPN škola 144 Navrhnite A