6 nájdených
Názov knihy Autor Rok vydania Vydavateľstvo žáner počet strán cena poškodenie
26.Motorizmus,Doprava, motorizmus
Karburátory automobilových motorov Urban J. 1954 SNTL motorizmus 85 Navrhnite A
Motocykel-údržba a opravy Ďurkovič E. 1982 Alfa motorizmus 216 Navrhnite A
Opravy elektr.výzbroje motor.vozidel CZ. Pavlák M.+1. 1963 SNTL motorizmus 240 Navrhnite A
Svět automobilů CZ. Blažek P.+2. 1968 Naše vojsko motorizmus 320 Navrhnite A
Tabulky motor.vozidel a příslušenství CZ. Autori 1960 SNTL motorizmus 272 Navrhnite A