29 nájdených
Názov knihy Autor Rok vydania Vydavateľstvo žáner počet strán cena poškodenie
150 rokov slovenskej lyriky Šmatlák S. 1971 Tatran slovensko 332 Navrhnite A
38.Slovensko,Všetko o Slovensku, slovensko
Alžbeta Báthoryová a palatín Thurzo Kočiš J. 1984 Osveta slovensko 128 Navrhnite A
Antológia slovenskej literatúry 20.storočia Kasáč Z.+1. 1985 SPN slovensko 368 Navrhnite A
Dejiny Slovenska a Slovákov Ďurica M. 1995 SPN slovensko 274 Navrhnite A
Dubček-profily vzdoru Autori 1991 Smena slovensko 175 Navrhnite A
Encyklopédia dramatických umení Slovenska 2.M-Ž. Autori 1990 Veda slovensko 712 Navrhnite A
Encyklopédia Slovenska 1. A-D. Autori 1977 Veda slovensko 624 Navrhnite A
Encyklopédia Slovenska 2. E-J. Autori 1978 Veda slovensko 536 Navrhnite A
Encyklopédia Slovenska 3. K-M. Autori 1979 Veda slovensko 656 Navrhnite A
Encyklopédia Slovenska 4. N-Q. Autori 1980 Veda slovensko 600 Navrhnite A
Encyklopédia Slovenska 6. T-Ž. Autori 1982 Veda slovensko 776 Navrhnite A
Erby miest-pamiatkové rezervácie Novák J. 1986 Tatran slovensko 120 Navrhnite A
Gorila Nicholson T. 2012 Dixit slovensko 189 Navrhnite A
Gorily v podsvetí,Mafia Sk. Murín Gustáv 2012 Marenčin slovensko 438 Navrhnite A
Horná Nitra VI.-vlastivedný zborník Autori 1974 Osveta slovensko 268 Navrhnite A
Július Barč-Ivan Rampák Z. 1972 Osveta slovensko 312 Navrhnite A
Kmetanium-Turčianske múzeum Svatoň J. 1968 SSV slovensko 259 Navrhnite A
Malá československá encyklopédia 2.D-CH. CZ. Autori 1985 Academia slovensko 976 Navrhnite A
Malá československá encyklopédia 4. M-P. CZ. Autori 1986 Academia slovensko 992 Navrhnite A
Martiniáda Eliáš M. 1986 Osveta slovensko 267 Navrhnite A
Pedagogická encyklopédia Slovenska 1. A-O. Autori 1984 Veda slovensko 744 Navrhnite A
Pedagogická encyklopédia Slovenska 2.P-Ž. Autori 1985 Veda slovensko 704 Navrhnite A
Pieseň o Slovensku-foto K.Kállay Koyš Pavel 1973 Slov.spisovateľ slovensko 100 Navrhnite A
Pieseň o SNP-foto K.Kállay Autori 1974 Slov.spisovateľ slovensko 416 Navrhnite A
Revolučné tradície slovenského ľudu Zuberec V. 1978 Osveta slovensko 267 Navrhnite A
Rodná zem Benický K.+1. 1980 Osveta slovensko 220 Navrhnite A
Sila slabých a slabosť silných Hlinka Anton 1990 Tatran slovensko 304 Navrhnite A
Slovenská socialistická republika-encyklopédia Autori 1984 SAV slovensko 340 Navrhnite A